โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 5 บ้านทะเลทรัพย์  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077 520052
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพะเยาว์ แก้วชูใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร ทองไสย
ครูผู้ช่วย

นายธงชัย ช่วยดำรงค์
ครูผู้ช่วย