โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 5 บ้านทะเลทรัพย์  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077 520052
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางราตรี เวชชศาสตร์
ครูชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย พวงดอกไม้
ครูผู้ช่วย

นายธีระพันธ์ เพ็ชรคีรี
ครูชำนาญการ