โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 5 บ้านทะเลทรัพย์  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077 520052
ปฐมวัย

นางสาววิชชุลดา สัตยาธร
ครู

นางสาวกัญชลิกา ทองไทย
ครูอัตราจ้าง