โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 5 บ้านทะเลทรัพย์  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077 520052
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทร์มี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒