โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 5 บ้านทะเลทรัพย์  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077 520052
ภาพกิจกรรม
๒๖. รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV ปี ๖๓
การนิเทศติดตามจากเขตพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV ตามสถานะการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,07:38   อ่าน 17 ครั้ง