โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 5 บ้านทะเลทรัพย์  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077 520052
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ครเดช (หนู)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : ลืมครับ
อีเมล์ : tawatchai165@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม